Links


DUKO • Dampspærre- og underklassifikationsordning

Fonden BYG-ERFA - Byggeteknisk Erfaringsformidling

Byggeskadefonden

Grundejernes Investeringsfond

Byggeskadefonden - Gode tage

DAC - Dansk Arkitektur Center

Vinduesindustrien

TRÆ information - Rådgivning om træbyggeri til professionelle

BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø

Vådrum

BR18


© BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø, A.C. Meyers Vænge 15 | 2450 København SV | CVR 2910 2384 | Tel. +45 9940 2525 | E-mail build@build.aau.dk