Om levetider.dk


Levetider.dk er et værktøj, der giver mulighed for at sammenligne levetider mellem forskellige hyppigt forekommende løsninger inden for:

 1. Tage
 2. Facader
 3. Vinduer
 4. Vådrum
Levetider.dk omhandler både nybyggeri og renovering af etageejendomme og henvender sig primært til:
 • Tekniske rådgivere
 • Bygherrer
 • Bygningsdriftsansvarlige
 • Bygherrerådgivere
Værktøjet kan anvendes til at danne et godt beslutningsgrundlag om valg af gode byggematerialer og fornuftige konstruktionsmæssige løsninger.

Hvem står bag projektet?
Den oprindelige udvikling af værktøjet, herunder fastlæggelse af vurderingskriterier, blev afsluttet i 2008. Projektet var støttet af Grundejernes Investeringsfond (GI) som led i en større udviklingsindsats inden for boligområdet. Arbejdet blev koordineret af en projektgruppe bestående af sbs (projektledelse), arkitekt maa Søren Heinz og Statens Byggeforskningsinstitut (nu BUILD).
I 2021 er der igangsat en ny indsats omkring levetider, støttet af GI, Realdania, Byggeskadefonden og Landsbyggefonden, set i lyset af, at pålidelig viden om levetider bl.a. er essentielt for at kunne foretage valide livscyklusvurderinger. Det første projekt gennemføres af BUILD på Aalborg Universitet/AAU (projektleder) og DTU Byg og har bl.a. til formål at håndtere, at teknologien bag hjemmesiden levetider.dk var blevet forældet, at der eksisterer en række klassifikationssystemer og levetidstabeller, der ikke uden videre kan kombineres, samt at der mangler årsagsanalyser af bygningers og bygningsdeles reelle levetider.

I den forbindelse er domænet levetider.dk overdraget til BUILD. Indholdsmæssigt vil levetider.dk efter den aktuelle opdatering være uændret, men som bruger vil du opleve mindre ændringer i layoutet.

Vurderingspanelet
De oprindelige vurderinger af levetiderne blev foretaget af et vurderingspanel, der var sammensat af personer med bred og/eller særlig viden om de enkelte bygningsdele.

Vurderingspanelet bestod af:
 • SBi l Birgitte Dela Stang
 • SBi l Ernst Jan de Place Hansen
 • Bygge- og Miljøteknik A/S l Georg Christensen
 • Dansk Byggeri l Niels Strange
 • bips l Gunnar Friborg
 • KAB Bolig l Vibeke Gravlund
 • Murerfagets Oplysningsråd l Søren Bøgh
 • Arkitektfirma Peter Olsson par lPeter Olsson
 • Rambøll Danmark l Jens Brandt
 • Skanska Danmark A/S l Sven Jon Jonsen
 • Taasinge Træ A/S l Lauritz Rasmussen
 • VELUX Danmark A/S l Peter Sørensen

Der har desuden været tilknyttet en række specialister i forbindelse med udvikling og kvalitetssikring af værktøjet.

Vurderingen af levetiderne er fremkommet ud fra en konsensusmodel, hvilket betyder, at vurderingen af levetiden for den enkelte bygningsdel først er afsluttet, når panelet har opnået enighed.

Vurderingspanelet har foretaget vurderingerne på baggrund af en række definerede forudsætninger og ud fra deres praktiske erfaringer. Vurderingerne er således erfaringsbaseret og ikke videnskabeligt funderet.

Læs mere om vurderingsmetoden her.


© BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø, A.C. Meyers Vænge 15 | 2450 København SV | CVR 2910 2384 | Tel. +45 9940 2525 | E-mail build@build.aau.dk