levetider.dk    
 
  Om beregning af levetider
 
 
Byggeteknisk sikkerhed og driftsindsats:

For bygningsdelene er foretaget en simpel, samlet vurdering af hvor god den byggetekniske sikkerhed er og hvilken grad af driftsindsats der kræves.

MinimalMindre god byggeteknisk sikkerhed med underskud og stor risiko for svigt samt stærkt forøget driftsindsats.
NormalGod byggeteknisk sikkerhed og mindre risiko for svigt samt forøget driftsindsats.
OptimalGod byggeteknisk sikkerhed med overskud og lille risiko for svigt samt normal driftsindsats.

Hvis vurderingen er mindre god kan man overveje en anden løsning eller være særlig opmærksom i anlægs- og driftsfasen.

Den byggetekniske sikkerhed er vurderet ud fra den givne bygningsdels bygbarhed og risiko for svigt.

Den byggetekniske sikkerhed er et udtryk for sikkerheden i den tekniske udførelse af arbejdet. Bygbarheden vurderes i forhold til materialets egnethed til at indgå i konstruktionen samt sandsynligheden for at en given konstruktionsdetalje eller materiale-samling kan udføres korrekt på byggepladsen.

Mindre gode erfaringer eller kort tids erfaring med en given bygningsdel kan således resultere i en dårlig karakter for byggeteknisk sikkerhed og driftsindsats.

Graf