levetider.dk    
 
  Om beregning af levetider
 
 
Forudsætninger for udarbejdelsen af værktøjet
Arbejdet med vurderingen af de enkelte levetider er sket ud fra en række fastlagte forudsætninger:

Vurderingskriterier
Bygningsdelene er vurderet ud fra:
  • Kvalitet (fx type)
  • Design (fx placering)
  • Udendørs påvirkninger
  • Indendørs påvirkninger

Ud fra disse kriterier er vurderet:
  • Den samlede levetid for bygningsdelen; hovedinterval
  • Drifts- og vedligeholdelsesbehov; driftsintervaller
  • Niveau for sikkerhed og driftsindsats

Bygningsdelenes afgrænsning og beslutningen om, hvorvidt en anden bygningsdel, fx en kvist, er en væsentlig del af konstruktionen er defineret pragmatisk fra gang til gang. Der er således ikke benyttet et særligt bygningsdelssystem.

Til vurderingen af levetid er der omfangsmæssigt taget udgangspunkt i et referencehus.

Referancehus

Teknisk levetid for en bygningsdel
Levetiden er defineret som den tekniske levetid under normale driftsmæssige forhold - ikke den økonomiske eller den æstetiske.

Den tekniske levetid er opbrugt når:
  • En del af bygningsdelen ikke længere opfylder et væsentligt funktionskrav.
  • En udskiftning af denne del af bygningsdelen betyder at en væsentlig del af den samlede bygningsdel skal fornys eller genoprettes.

Anvisninger
Det er en afgørende forudsætning for resultatet af panelets vurderinger, at levetiden udelukkende er vurderet i forhold til bygningsdele, som er projekteret i overensstemmelse med gældende anvisninger, god byggeskik, dvs. alment teknisk fælleseje samt producentens anvisninger.