levetider.dk    
 
  Om beregning af levetider
 
 
Definition af “levetider”

Levetiden:
Efter anlæg af bygningsdelen opdeles levetiden i to typer levetider: hovedinterval og driftsintervaller.

Begrebet levetid defineres i dette projekt som længden af 1. hovedinterval efter anlæg eller som de følgende hovedintervaller efter genopretning.

Anlæg: Anskaffelse eller udførelse af bygningsdelen.
Hovedinterval omfatter: Opbrugt levetid af bygningsdelens samlede konstruktion så den skal udskiftes eller genoprettes.
Ved en genopretning vurderes levetiden som en resterende levetid.
Driftsintervaller omfatter: Intervaller for de væsentligste drifts- og vedligeholdelsestiltag, som er nødvendige for at opnå det viste hovedinterval.

Grafik - om levetider

Der er tale om en stor grad af genanvendelse eller genbrug af bygningsdele. Flertallet af bygningsdele kan efter en genopretning opnå et nyt hovedinterval.

Vurderingerne for det første hovedinterval, som vises i rapporten, vil være mest præcise idet udgangstilstanden er mest veldefineret.

Levetidsparallelitet
Levetiden for de enkelte bygningskomponenter i en bygningsdel kan have forskellige længder og dermed udgøre en procentuel forskellig andel af den samlede levetid. Dvs. at levetiden ikke er parallel bygningskomponenterne imellem.

I disse tilfælde er den lavest vurderede levetid den bestemmende for den samlede levetid.

Det er besluttet, at komponenter vurderes at have parallel levetid, hvis forskellen mellem deres levetid er mindre end 20 %.