levetider.dk    
 
  Om levetider.dk
 
 
Vejledning til brug af værktøjet
For at få vist levetiden for en bygningsdel skal du igennem en række trin med forskellige valg.

Nederst på siden kan du hele tiden følge med i, hvilket trin du er kommet til. Du kan finde flere informationer om Levetider.dk i menuen øverst på siden.

Trin 1 - Valg af bygningsdel
Her kan du vælge mellem én af de 4 bygningsdele:
  • Tag inkl. kviste og skotrender
  • Facade
  • Vindue
  • Vådrum
Når du har valgt en bygningsdel, bliver du ledt videre til en række generelle informationer om bygningsdelen.

Trin 2 - Valg af type
Her skal du vælge, hvordan bygningsdelen skal sammensættes. Du kan fx vælge mellem forskellige materialer og konstruktioner.

Disse valg kan senere ændres, således at levetiden for forskellige typer af den valgte bygningsdel kan sammenlignes. Hvis du ønsker mere information om valgmulighederne, kan du finde informationer om de enkelte valg i højre side.

Trin 3 - Forudsætninger
Her skal du definere, hvilke forudsætninger, der er gældende for den aktuelle bygningsdel.

Forudsætningerne har alle betydning for bygningsdelens levetid og totaløkonomi. De valg, der foretages, vil være gældende for de efterfølgende visninger af levetider.

Du har mulighed for at gå tilbage til dette trin, hvis du ønsker at ændre forudsætningerne.

Trin 4 - Levetidsrapport
Rapporten viser en liste over trufne valg og konsekvensen af disse. Levetiden vises som et hovedinterval - og som intervaller for drift og vedligehold. For begge intervaller vises udelukkende første delinterval. Desuden vises en vurdering af løsningens sikkerhed og driftsindsats.

Du kan ændre valg fra Trin 2 - TYPE i venstre side og opdatere rapporten.

Under ´Beregningsgrundlag´ kan du se, hvorledes de enkelte valg har påvirket levetiden.