levetider.dk    
 
  FAQ
 
 
Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor får jeg en fejlmeddelelse?
Ofte er det fordi din "session" er udløbet. En session er den periode serveren husker dig fra sidste handling. Sessiontiden er begrænset for at undgå at serveren bruger ressourcer på brugere der ikke er aktive. Dette er en testudgave af levetider.dk. I en publiceret udgave vil du i tilfælde af fejl, få en beskrivelse af årsagen.

Sikkerhed og driftsindsats.
Hvorfor kan jeg ikke aflæse, hvorfor mine valg giver en mindre god byggeteknisk løsning og et forøget driftsniveau?
Levetidsværktøjet er under udarbejdelse og denne mulighed er endnu ikke implementeret.

Sandsynligvis vil denne mulighed blive indarbejdet i en kommende version af værktøjet.

Det valgte er ikke tilladt eller en dårlig løsning.
Hvorfor kan jeg ikke aflæse, hvorfor jeg får denne besked?
Levetidsværktøjet er under udarbejdelse og det er endnu ikke indarbejdet, at alle de kombinationer, som frarådes eller vurderes som dårlige byggetekniske løsninger, kan vises specifikt.

Sandsynligvis vil denne mulighed blive indarbejdet i en kommende version af værktøjet, så man både ´advares´ undervejs og får en specifik forklaring i rapportvisningen.

Bygningsdele.
Hvorfor kan jeg ikke finde alle bygningsdele i levetidsværktøjet?
I første omgang er udvalgt bygningsdelene tag, facade, vindue og vådrum.

Det er tanken at disse i videreudviklingen af værktøjet vil blive suppleret, således at hele bygningen er dækket.
Der vil endvidere blive suppleret med flere løsninger inden for de enkelte bygningsdele.